khách sạn sầm sơn Banner ks Vũ Phong 1

Phòng đơn

Diện tích :   20 m2
Phòng khách :   No
Số lượng giường : 1
Cửa sổ  : Yes

Phòng đôi

Diện tích : 25 m2
Phòng khách :  No
Số lượng giường : 2
Cửa sổ : Yes

Phòng Vip 2

Diện tích : 30 m2
Phòng khách : No
Số lượng giường : 2
Cửa sổ : Yes

Phòng Vip 1

Diện tích : 40 m2
Phòng khách : No
Số lượng giường : 2
Cửa sổ :  Yes
PHÒNG KINH DOANH

Hotline: 093 385 6666
Email: sales2@vuphonghotel.vn
Hotline: 09616 12345
Email: sales1@vuphonghotel.vn

Vũ phong Hotel Group power by webhotel.vn