bn1 bn2 bn2

Phòng đơn

Diện tích : 20 m2
Phòng khách : No
Số lượng giường : 1
Cửa sổ : Yes

Phòng đôi

Diện tích : 25 m2
Phòng khách :  No
Số lượng giường : 2
Cửa sổ : Yes

Phòng Vip 1

Diện tích : 35 m2
Phòng khách : No
Số lượng giường : 2
Cửa sổ : Yes

Deluxe Double

Diện tích : 20 m2
Phòng khách : No
Số lượng giường : 1
Kiểu giường : 1.8m x 2m
Cửa sổ : Yes
PHÒNG KINH DOANH

Hotline: 093 385 6666
Email: sales2@vuphonghotel.vn
Hotline: 09616 12345
Email: sales1@vuphonghotel.vn

Khách sạn Vũ Phong III power by webhotel.vn