Quy định tắm biển


 
               ỦY BAN NHÂN DÂN                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                THỊ XÃ SẦM SƠN                                                             ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC                                                                                       QUY ĐỊNH

                                                 VỀ CÔNG TÁC CỨU HỘ, CẤP CỨU TẮM BIỂN HÈ SẦM SƠN
                              (Ban hành theo quyết định số 347 QĐ – UBND ngày 20/04/2009 của UBND thị xã Sầm Sơn)
A.VỀ TẮM BIỂN :
I. THỜI GIAN TẮM BIỂN :
 1. Buổi sáng : Từ 05h30 đến 10h30
 2. Buổi chiều: Từ 14h00 đến 18h30
II. DU KHÁCH ĐẾN BIỂN SẦM SƠN TẮM BIỂN PHẢI LƯU Ý :
 1. Có thời gian nghỉ ngơi từ 1 đến 2h trước khi tắm biển.
 2. Trẻ em dưới 16 tuổi, người già yếu, hoặc có bệnh tim mạch khi tắm biển phải có người lớn khỏe mạnh tắm kèm.
 3. Giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.
III. DU KHÁCH ĐẾN SẦM SƠN TẮM BIỂN PHẢI THỰC HIỆN :
 1. Không được ra quá khu vực phao tiêu giới hạn.
 2. Không được tắm khu vực chân núi, khu vực nguy hiểm khác đã có cờ và phao tiêu báo hiệu.
 3. Không được tắm trong tình trạng mệt mỏi, say bia rượu.
 4. Không được tắm trong khi biển động, sóng to, gió lớn.
IV. TẤT CẢ CÁC DU KHÁCH ĐẾN SẦM SƠN THAM QUAN TẮM BIỂN PHẢI :
 1. Tuân theo sự hướng dẫn,  nhắc nhở về tắm biển của Ban quản lý khuôn viên bãi biển, nhân viên cứu hộ và bản tin của dài truyền thanh Thị Xã .
 2. Chấp hành khẩu lệnh, mệnh lệnh, cảnh báo công tác cứu hộ, cấp cứu biển của đội cứu hộ trong thời gian tắm biển.
 3. Trường hợp có người bị mất tích, bị thất lạc phải báo ngay cho đội cứu hộ, ban quản lý khuôn viên bãi biển hoặc đài truyền thanh Thị Xã để tổ chức tìm kiếm.
B. VỀ CỨU HỘ TẮM BIỂN :
I. PHƯƠNG TIỆN CỨU HỘ TẮM BIỂN :
 1. Khu vực xa bờ có 02 Tàu và 06 nhân viên cứu hộ trực tại bốn bãi tắm A, B, C, D.
 2. Công tác sơ cấp cứu bố trí tại 03 chòi canh ở 03 bãi tắm A, B, C và 02 trạm cấp cứu tại nhà bảo vệ Trật tự ở Bãi tắm A – P.Trường Sơn và Bãi tắm B P.Bắc Sơn.
 3. Bố trí một xe cứu thương trực tại bãi tắm C phường Bắc Sơn.
 
II. CÁC QUY ĐỊNH TRÊN ĐƯỢC:
Ban quản lý khuôn viên bãi biển và các phương tiện thông tin công cộng của Thị xã thông báo thường xuyên liên tục để Nhân dânvà Du khách được biết liên hệ trực tiếp khi có sự cố xảy ra.
III. CÁC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ, NHÀ NGHỈ, VIỆN ĐIỀU DƯỠNG:
 1. Phải nắm vững nội dung quy định này để tuyên truyền phổ biến cho Du khách đến tham quan tắm biển.
 2. Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo công tác cứu hộ, cấp cứu tắm biển, Công ty CP Môi trường đô thị và dịch vụ Du lịch và các cơ quan hữu quan khác đảm bảo an toàn về con người và đồ dung cá nhân cho Du khách.
C. TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM ĐỐC KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ, TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHỦ CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ:
I. PHỔ BIẾN NỘI QUY:
          Quy đinh tắm biển bằng nhiều hình thức cho Du khách khi đến tham quan nghỉ dưỡng, lưu trú tại đơn vị, cơ sở mình biết và thực hiện.
    Phải có bảng Nội quy, quy định tắm biển lớn treo tại khu vực lễ tân, phòng đón tiếp và treo bảng nhỏ tại các phòng nghỉ.
II. CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI DU KHÁCH LƯU TRÚ, NGHỈ NGƠI TẠI CƠ SỞ MÌNH KHI XẢY RA TAI NẠN, RỦI RO
          Phối hợp chặt chẽ với Đội cứu hộ cấp cứu biển của Công ty CP môi trường đô thị và Dịch vụ du lịch Sầm Sơn, để tìm kiếm và giải quyết hậu quả khi xảy ra sự cố không an toàn cho du  khách nghỉ ở cơ sở mình..
III. SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC VỚI ĐỘI CỨU HỘ CẤP CỨU BIỂN:
             ĐT: 0986.700339 – 0912.240704
             ĐT: 0373.821443
                                                                                                                                   TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
                                                                                                                                                  Chủ Tịch
           
                                                                                                                                                    Đã Ký
 

 

 
PHÒNG KINH DOANH

Hotline: 093 385 6666
Email: sales2@vuphonghotel.vn
Hotline: 09616 12345
Email: sales1@vuphonghotel.vn

Khách sạn Vũ Phong I power by webhotel.vn