Thời gian nhận phòng từ 14:00, thời gian trả phòng trước 12:00 trưa

Chính sách nhận phòng sớm và trả phòng muộn

  • Nhận phòng sớm từ 06:00 sáng trở đi hoặc trả phòng muộn đến 18:00 sẽ phụ thu 50% tổng tiền phòng
  • Nhận phòng sớm từ trước 06:00 sáng hoặc trả phòng muộn sau 18:00 sẽ phụ thu 100% tổng tiền phòng

Chính sách đặt chỗ

Mọi yêu cầu của khách cần thực hiện bằng văn bản (email, tin nhắn) và cần được Khách sạn Vũ Phong xác nhận cũng bằng văn bản
Các đoàn khách cần cung cấp nội dung chi tiết về booking như tên đoàn, tên trưởng đoàn & điện thoại liên hệ, danh sách phòng, thực đơn các bữa sáng/ trưa/ tối trước ít nhất 03 ngày so với ngày nhận phòng. Trường hợp du khách không cung cấp đầy đủ các thông tin trên, Khách sạn không chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại gây ra.

Chính sách hoãn, hủy dịch vụ

Trường hợp du khách báo hoãn, hủy dịch vụ hoặc khách không đến, Khách sạn Vũ Phong không trả lại tiền đặt cọc.