Phòng đơn tiêu chuẩn

Vũ Phong Hotel

 • Bed 1
 • People 2
 • View không
 • Room Size 20
(0 reviews)
570,000 From / per night

Phòng đôi tiêu chuẩn

Vũ Phong Hotel

 • Bed 2
 • People 4
 • View Không
 • Room Size 25
(0 reviews)
700,000 From / per night

Phòng hạng sang (View biển)

Vũ Phong Hotel

 • Bed 2
 • People 4
 • View
 • Room Size 30
(0 reviews)
1,000,000 From / per night

Phòng cao cấp (View Biển)

Vũ Phong Hotel

 • Bed 2
 • People 4
 • View
 • Room Size 40
(0 reviews)
1,300,000 From / per night

Showing all 4 results